coordinator@enkhuizenonderneemt.nl

Enkhuizen Onderneemt;
tijd voor een nieuwe start!

Enkhuizen Onderneemt is met circa 100 leden de grootste ondernemersvereniging in Enkhuizen.

De vereniging zet zich al meer dan 40 jaar in voor een sterk ondernemersklimaat.

Dat doen we door middel van verbinden, netwerken en belangenbehartiging.

Belangenbehartiging

 • De belangenbehartiging van de ondernemers vindt op lokaal niveau plaats binnen de Ondernemers Federatie Enkhuizen (OFE).
 • Het bestuur van de Ondernemers Federatie Enkhuizen bestaat uit de voorzitters van verschillende ondernemers- en brancheverenigingen in Enkhuizen.
 • Dit zijn Enkhuizen Onderneemt (voor de bedrijventerreinen en overige ondernemers), WSE-MKB (winkeliers), Horeca Enkhuizen, Nautisch Enkhuizen en TPE (Sprookjeswonderland, Zuiderzeemuseum en Compagnieshaven).
 • Deze vijf verenigingen trekken gezamenlijk op in de OFE en hebben vier keer per jaar overleg met de wethouder(s) waarbij zaken als handhaving, parkeren en camerabeveiliging op de agenda staan.
 • Op regionaal niveau vindt belangenbehartiging plaats door de Westfriese Bedrijvengroep (WBG).
  Zij zitten om tafel met de regionale beleidsmakers en provincie waar gekeken wordt naar zaken die Enkhuizen overschrijden zoals bijvoorbeeld de toewijzing van de bedrijventerreinen in de regio, huisvesting arbeidsmigranten of regionaal toeristisch beleid.
  Enkhuizen Onderneemt geeft advies met betrekking tot de begroting van Parkmanagement Enkhuizen.
 • Parkmanagement wordt gefinancierd uit het Ondernemersfonds. Via Enkhuizen Onderneemt kunnen de ondernemers invloed uitoefenen op de begroting en keuzes van  PME.

Verbinden en netwerken

 • Enkhuizen Onderneemt organiseert ten minste twee bedrijfsbezoeken per jaar.
 • Leden van Enkhuizen Onderneemt ontvangen tien keer per jaar een uitnodiging voor het maandelijkse OFE Ondernemerscafé (m.u.v de maanden juli en augustus).
 • Leden van Enkhuizen Onderneemt ontvangen 2 keer per jaar een uitnodiging voor Koppie Doen.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Enkhuizen Onderneemt kost € 200,- op jaarbasis. Daarvoor heeft een lid van Enkhuizen Onderneemt toegang tot 14 bijeenkomsten. Het lidmaatschap is een bedrijfslidmaatschap en geen lidmaatschap op naam. Zo kunnen de bijeenkomsten door verschillende personen worden bezocht. De contributie wordt rond april in rekening gebracht. 

Ledenbinding

 • Ons doel is om het zakelijke en sociale netwerk van ondernemers te vergroten en de onderlinge band te versterken.
 • Wij zijn actief bezig met verbetering van het ondernemersklimaat.
 • Wij voorzien aangesloten ondernemers van aanvullende informatie over bedrijfsmatige onderwerpen.
 • Wij nemen actief deel aan het Ondernemerscafé van de OFE.
 • Wij werken gericht aan uitbreiding van het ledenbestand met een focus op jonge starters.
 • Wij zoeken binding met grote bedrijven.

Bestuur WBG-Enkhuizen

Ons doel is om het zakelijke en sociale netwerk van ondernemers te vergroten en de onderlinge band te versterken.
Wij zijn actief bezig met verbetering van het ondernemersklimaat.
Wij voorzien aangesloten ondernemers van aanvullende informatie over bedrijfsmatige onderwerpen. Wij nemen actief deel aan het Ondernemerscafé van de OFE. Wij werken gericht aan uitbreiding van het ledenbestand met een focus op jonge starters. Wij zoeken binding met grote bedrijven.

Secretariaat

Judith Albers (Au Boulot Coördinatie)

Telefoonnummer: 
0228-322524 of  06-46578602

E- mail: secretariaat@enkhuizenonderneemt.nl

Postadres Enkhuizen Onderneemt:
Handvastwater 12  |  1601 PR Enkhuizen

Parkmanagement Enkhuizen wordt mede mogelijk gemaakt door Ondernemersfonds Enkhuizen.

Word lid van Enkhuizen Onderneemt!